U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische DPA:
Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00,
website:
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.